Low Temperature Medical Freezer (-25ºC)

Low temperature medical freezers are in temperatures ranges -10 to -25 ºC. There are upright and chest types

Features
Specification
Download

 • เป็นตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิในช่วง -10 ถึง -25ºC
 • มีทั้งตู้แช่แข็งแบบแนวตั้ง (Upright type) และตู้แช่แข็งแบบแนวนอน (Chest type)
 • ภายในผลิตจากพลาสติก ABS ในตู้แบบแนวตั้ง หรืออะลูมิเนียมในตู้แบบแนวนอน
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor control)
 • มีหน้าจอแสดงผลและสั่งการแบบดิจิตอล
 • มีฟังก์ชั่นการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
 • ตู้แช่แข็งมีทั้งแบบ 1 ประตู และ 2 ประตู ตามขนาดความจุของตู้
 • ฉนวนกันความร้อนผลิตจากโฟมโพลียูรีเทนและใช้สารทำความเย็นแบบ CFC free
 • มีระบบการแจ้งเตือนทั้งแสงและเตือน
 • บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 13485
 • Technical Parameters
  -